SkanPers kommunikation

Skanpers.no
Ledige stillinger HR og administrasjon

Begrepet HR, Human Resources (Menneskelige ressurser) ble tatt i bruk først på 1990 tallet,
og består av personer som arbeidet med personal- og organisasjonsutvikling.

I takt med utviklingen av HR faget, har fokuset blitt dreid stadig mer mot HR sitt bidrag til verdiskaping, integrasjon med overordnede mål for virksomheten og potensial/innhold i godt lederskap. Dette har gitt stadig større oppmerksomhet, blant annet i relevante fagmiljøer og media.

Rekruttering betyr å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller en virksomhet. Formålet er å søke frem kvalifisert arbeidskraft påfulgt av en eller flere ansettelser til en arbeidsplass. 

Top Recruit AS
Top Recruit jobber med rekruttering av selgere, ledere og økonomi stillinger. Vi er DIN partner når du søker nye muligheter! Hos oss finner du en profesjonell partner som bidrar til personlig og faglig utvikling. Veiledning og coaching på dine premisser! Les mer...

Pøbelprosjektet 
Har som mål å få unge mennesker som står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet
ut i jobb eller videreutdannelse. Gjennom prosjektet 
formidler vi motivasjon, kunnskap og holdninger - på en direkte og forståelig måte.
Les mer...

ComCare Solutions AS
Systemer for trådløs kommunikasjon
I en stadig mindre og mer transparent verden er
møtet mellom mennesker helt avgjørende for opplevelser, kundeservice, effektivitet og egenkontroller.
 
Les mer...