SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

1 comment

Har du en drøm?

Aug 12, 2013

Category: Ny jobb

Er det godt å være tilbake på jobben? Er batteriene oppladet etter en herlig sommerferie med strålende sol og uforglemmelige opplevelser? Eller er du fyldt med vemod og triste tanker? Et år til neste sommerferie – holder du tanken ut?

View Post

0 comments

Category: Samfunnsansvar

Samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility, sosialt ansvar, trippel bunnslinje, hva du nå velger å kalle det. Det handler om kultur. Ja, jøss, det lages viktige retningslinjer, veieledere og styringsdokumenter, av styrer, fra det offentlige, fra organisasjoner. Men disse handler om struktur. Samfunnsansvar handler i stor grad kultur. Samfunnet vårt skapes og endres som følge av alle små og store beslutninger som tas av oss alle. Samfunnsansvar handler om å erkjenne det, og gjennom våre handlinger skape det samfunnet vi ønsker oss. Hvor bevist jobber vi i dag med å fremme den tanken, fremme den kulturen, gjennom utdannelser, bedriftskultur og samfunnsopinion?

View Post

2 comments

Category: Du som leder

- Klar utfordring til deg som arbeidsgiver! Vi søker arbeidsgivere som er villige til å se på pøblene som en mulig ressurs. Samfunnsbevisste arbeidsgivere som vil, kan og våger “se” unge voksne i deres kamp for en meningsfull jobb og et verdig liv.

View Post

0 comments

Category: Du som leder

Vi lever i et samfunn hvor forandringsprosesser en en del av organisasjonens hverdag og det å være omstillingsparat blir medarbeiderens viktigste egenskap.

View Post

0 comments

Category: Du som leder

En av mine kontakter nevnte tidligere en rapport fra DNV (Det Norske Veritas) som fortalte at samfunnsansvar kom på førsteplass når nordmenn velger ny arbeidsgiver. Lønn kom til sammenligning på 8.plass.

View Post

18042 comments

One Bit Logos

Aug 08, 2013

Category: SkanPers

Last week I got a photo of a logo on a book, from one of my clients.

View Post

2 comments

Category: Ditt varemerke

Din virksomhets omdømme, varemerke og profesjonelle rykte er den nye markedsførings-valutaen. Medarbeidere og kolleger som opplever at de jobber i en virksomhet med et positiv og godt omdømme er stolte av arbeidsplassen sin. Det gir motivasjon og skaper trivsel, som igjen bygger lojalitet.

View Post

6 comments

Category: Arbeidsmiljø

Kommunikasjon, delaktighet, takhøyde, innflytelse og oppmerksomhet! Slik skaper du et godt arbeidsmiljø.

View Post

6 comments

Category: Employer Branding

Employer Branding handler om ditt varemerke og omdømme som arbeidsgiver, i forhold til potensielt framtidige, nåværende og tidligere ansatte.

View Post

2 comments

Bry deg!

Jul 24, 2013

Category: Ellens hjørne

- Bry deg mer enn du trenger, mer enn omverden forventer og absolutt mer enn dine omgivelser!

View Post
Tags :

Get this feed