SkanPers kommunikation

Skanpers.no

http://skandinaviskpersonell.no/files/7414/2512/4505/beiarn.kommunevapen.jpgBeiarn kommune - for felleskap, tradisjon og nye utfordringer!
Å jobbe i Beiarn kommune er å påta seg det unike oppdraget. Derfor er vår organisasjonen preget av kommunikasjon, åpenhet og samspill.

Gode holdninger, sterke felles verdier og fokus på engasjement og kompetanseheving - det gir motiverte ansatte!

http://skandinaviskpersonell.no/files/4814/2512/6321/Beiarn.kommune_Ann_Rigmor.jpgFokus på et godt arbeidsliv!
Med lang erfaring fra jobb i fylkeskommunen, søkte jeg meg
til Beiarn i 1997. Vi har et ungt og godt arbeidsmiljø 
med god kommunikasjon og trivelige elever. Det er alltid lett å bli hørt og få tak i rett person i organisasjonen.Jeg er optimist og tror at vi i Beiarn kommune sammen kan skape flere arbeidsplasser, øke tilflyttingen og fortsatt ha fokus på et godt arbeidsliv 

Anne Rigmor Navjord, spesialpedagog

 

http://skandinaviskpersonell.no/files/8114/2512/5152/Beiarn_kommun_Edvard_.jpgSamhold, positivitet og glede!
Landbruk er en stor del av drivkraften i kommunen,
det setter sitt preg på både bosettingen og aktiviteten hos oss. 
Her er trygt og godt!  Alle kjenner alle og tar felles ansvar for samhold, positivitet og glede. Kommunen har rike naturressurser som er til glede for både folk og fè, med strålende muligheter for alle som er interessert i en aktiv fritid med jakt, fiske og friluftsliv. 

Edvard Emblem Lund, Skogbrukssjef

Gode kolleger aldri er mer enn en telefon unna.
I en mindre kommune som vår er det stor variasjon i arbeidsoppgaver, stadig nye utfordringer og muligheter.
Med en arbeidsgiver som legger forholdene til rette for videreutdanning, struktur og prosedyrer har vi et godt samarbeid, bred tverrfaglig kompetanse og et godt samhold. Erfaren eller nyutdannet, her får vi opplæring og oppfølgning utifra eget behov. Frihet under ansvar,
i trygg forvissning om at gode kolleger aldri er mer enn en telefon unna.

Jeg er født og oppvokst i Beiarn, så for meg var det naturlig å flytte hjem etter endt utdannelse. Gratis barnehageplass, Norges beste skole, vakker natur og mindre forhold som inkluderer alle - både på og utenfor jobb. Samhandlingsreformen skaper nye utfordringer
og muligheter, vi utvider med akuttplass i 2016 og ser lyst på fremtiden. 
Marita Johannessen, sykepleier

Ledige stillinger Beiarn kommune|SkanPers.no
Ledige stillinger i Beiarn kommune| SkanPers.no

Beiarn kommune er en trygg, inkluderende og solid arbeidsgiver.
Jeg har vært ansatt i 19 år og verdsetter et godt arbeidsmiljø som tiltrekker mennesker fra hele landet. Her finner du en inkluderende kommune med rom for flere. Mennesker med engasjement, drivkraft og entusiasme er alltid velkommen, gjerne barnefamilier! Vi kan virkelig nyte det gode liv, med fantastisk natur rett utenfor stuedøra og de beste oppvekstforhold for våre barn. At skolen i Beiarn ligger i toppskiktet er et stort pluss. Roger Øines, Førskolelærer 

Med trygge og gode oppvekstvilkår for våre barn og unge, ligger grunnskolen i Beiarn i Norgestoppen. 
Takket være godt utdannede lærere og mindre klasser. Her er det lov å være flink! Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. 

Beiarn kommune.no|SkanPers.no
Ledige stillinger Beiarn kommune|SkanPers.no
Beiarn kommune på Facebook|SkanPers.no