SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Et positivt omdømme fungerer som en magnet - Vi tiltrekkes de som har det

Jul 24, 2013

Et positivt omdømme fungerer som en magnet
Vi tiltrekkes de som har det... C.J Fombrun og Dr Cees van Riel

Din bedrifts omdømme, profesjonelle rykte og varemerke er firmaets største tilgang og konkurransefordel. Et positivt omdømme må fortjenes og ivaretas, og bidrar til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden.

Alle har vi et profesjonellt rykte, vårt varemerke! 
Både som privatperson, kollega, medarbeider og sjef - og som bedrift og organisasjon . For meg og deg er det - spesielt i profesjonell sammenheng - viktig å vite, og kunne vise til hva andre mener om oss. Vet du hva andre sier om deg, eller din virksomhet når du ikke er tilstede? 

Omdømme er synlig utad, men bygges innenfra gjennom strategiske veivalg, sterke verdier og en godt innarbeidet bedriftskultur. Viktige nøkkelord er kommunikasjon, tillit, gjensidighet, tilfredshet og forpliktelse. 
 
Sunne bedrifter skal bygge bedriftskultur innenfra.
  • En kultur som forener ledelse, styre og medarbeidere i arbeidet mot et felles mål, i en verden i konstant og rask endring.
  • En kultur som skaper en attraktiv organisasjon som med mot, stolthet og styrke møter morgendagens utfordringer.
  • En kultur som verdsetter sine medarbeideres kunnskap, ferdigheter og erfaringer blant sine aller sterkeste konkurransefordeler.
For en arbeidsgiver bidrar et positivt omdømme til å skape dynamikk og engasjement. Et sterkt og tydelig varemerke og bidrar til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden. Det gjør at bedriften skiller seg ut, foretrekkes av mennesker med samme verdigrunnlag og tiltrekker seg de riktige menneskene som får bedriften til å vokse.

Verdien av din bedrifts omdømme hjelper deg (bl.a) å posisjonere deg som en attraktiv arbeidsgiver. Det handler om å vite hva som gjør din bedrift unik, og kommunisere det ut til rett målgruppe. Arbeidsgivere som lykkes tiltrekke, rekruttere og beholde talentfulle medarbeidere klarer en svingende konjunktur på arbeidsmarkedet bedre enn andre, noe som gir dem en verdifull konkurransefordel. 

Styrken i dine ansattes kunnskap, engasjement og lojalitet er blant dine fremste konkurransefordeler!

Du som arbeidsgiver skaper verdifulle relasjoner mot omverden gjennom strategisk og langsiktig profilering. Det kan faktisk være utslagsgivende for jobbsøkere som får muligheten til å “bli kjent med” arbeidsplassen gjennom en direkte og personlig historie. En realistisk presentasjon som inkluderer framtidige kolleger, felles verdi-grunnlag, muligheter for videreutdanning, faglig og personlig utvikling i tillegg til det samfunnsengasjemanget som preger din organisasjon. 
 
Et positivt omdømme kan ikke kjøpes for penger! Det må fortjenes og ivaretas - hvordan jobber du med din bedrifts omdømme? Vil du vite mer håper jeg du kontakter meg.

//Ellen
 
Ellen Øiesvold Palsén, Gründer og arbeidslivs-visjonær idealist med store ambisjoner 
Møt meg på LinkedIn eller Twitter


Tags: Omdømme
Category: Omdømme

Add Pingback

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.