SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Hva er Employer Branding? Et budskap som tiltrekker og engasjerer

Jul 24, 2013

Employer Branding handler om ditt varemerke og omdømme som arbeidsgiver, i forhold til potensielt framtidige, nåværende og tidligere ansatte.

  • Hva gjør at endel arbeidsgivere beholder kompetanse, og har fornøyde medarbeidere til tross for at de tilbyr dårligere vilkår enn konkurrenten? 
  • Hvordan kan din virksomhet øke motivasjon og lojalitet hos de ansatte gjennom å jobbe med bedriftens Employer Brand?

Employer Branding handler om å utvikle en strategi for å tiltrekke, motivere og beholde nøkkelpersonell gjennom sterk og tydelig kommunikasjon. Å skape en rød tråd fra potensielt framtidige og nåværende ansatte, fra eksterne løfter til intern gjenkjennelse - det en prosess som krever tålmodighet, langsiktighet og engasjement. 

Kampen om kompetansen blir stadig tøffere og mer kompleks. Employer Branding blir tilsvarende viktig nettopp fordi bedriftens viktigste ressurs er de ansatte. Gjennom økt fokus på den humane kapitalen øke dine sjanser for vekst, økonomisk suksess og økt konkurransekraft. 

Din bedrifts Employer Brand er i stadig utvikling. Det handler om mer enn å skape en slogan basert på kjerneverdier og/eller visjoner. Det er en langsiktig prosess som krever planlegging og fokus. Det handler om samsvar mellom ord og handling, samfunnsengasjement, utvikling og innsikt. Virksomhetens Employer Brand må være ekte, gjenkjennende og gjennomsyre hele organisasjonen.  

  • Hvem er vi?
  • Hva gjør vi?
  • Hva gjør oss unike, og skiller oss fra våre konkurrenter?
  • Hvor skal vi, og hvorfor?
Usikker? Du er ikke alene. 

De fleste arbeidgivere vet at dette er viktig, men mange er usikre på hvordan man starter en slik prosess. Å beholde kompetanse betyr også å forstå sine ansatte - det bør være minst like viktig som å tiltrekke og beholde kunder... 
 
Nøkkelen ligger i kommunikasjon og samarbeid. Våg å still spørsmål internt, lytt til svarene du får og ha mot til å gjøre noe med dem. Engasjer dine medarbeidere, alle ønsker vi bli sett og hørt!
 
Vi ønsker å kunne stole på våre kolleger, medarbeidere og sjefer. Tillit bygges gjennom ledelsens troverdighet, som medarbeider vil vi møtes med respekt og behandles rettferdig - det skaper engasjement og stolthet. Et positivt omdømme kommer aldri av seg selv - det må fortjenes og ivaretas! 

Et sterkt varemerke som arbeidsgiver gjenspeiler bedriftens identitet og bidrar blant annet til å tiltrekke, engasjere og beholde rett medarbeidere for akkurat din virksomhet. Category: Employer Branding

Add Pingback

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.