SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Invester i organisasjonens sosiale kapital – det sorte gull.

Aug 10, 2013

Jeg arbeider deltid i en organisasjon som siden 2007 har satt i gang mange forandringsprosesser. Dagens blogg vil ikke handler om hvorvidt det er godt eller dårlig. Den vil handle om å ”rulle prosessen tilbake”

Vi skal slå to avdelinger sammen, og i løpet av noen temadager skulle de første grunnstener
legges. Visjoner, arbeidsganger, målsetninger, oppgaver og nytt navn skulle besluttes og
nedfelles på papiret.

Men, det gikk ikke så gnidningsfritt,. Vitale og engasjerte medarbeidere ble mer og mer
stivnet i sine ansikter. Det kom tydelige utmeldinger, og det begynte å murre i krokene. Hva
skjedde??

Jo, det gikk for fort. Beslutninger ble tatt over hode på flere av deltagerene. Endringene var for store!

Så kom det jeg fikk enormt stor respekt for. Vår nye sjef var oppmerksom på det som
skjedde., tok det til etteretning, og noen få dager senere fikk vi beskjed om at prosessen
skulle rulles tilbake.

Organisasjonens medarbeidere er ”det sorte gull”. Det er de som skaper resultatene i den
siste enden. I dialogen skjer utviklingen, og trivsel skapes. Selvfølgelig er det sjefens ansvar å ta beslutninger, spørsmålet er om medarbeidere er med, og er de ikke det så forsvinner begeistringen, og organisasjonen stopper å blomstre. I store trekk handler det derfor om å være oppmerksom på, og investere i organisasjonens sosiale kapital – det sorte gull.

Sosial kapital skaper gode økonomiske resultater. Hvor mange sjefer er oppmerksom på
sitt ”sorte gull”? Jeg vet det ikke, men jeg vet at de som vektlegger organisasjonens gullet og sosial kapital har gode tall på bundlinjen. Hva tror dere der ute? Har dere noen blomstrende erfaringer og lysten til å dele med oss andre??

De beste hilsner fra Kit

Kit Lisbeth Jensen, cand.psych, og spesialist i klinisk psykolog.
Hjemmesidewww.psykologonline.net
Email: kit@psykologonline.net Category: Du som leder

Add Pingback

Tanker?

You must be logged in to leave a reply. Login »