SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Vision

Vår vision
Gjennom vår kunnskap, ekspertise og engasjement skal vi skape et attraktivt karrierenettverket på internett. En møteplass på nett for arbeidssøkere og arbeidsgivere, med ønske om å bidra til andres suksess.