SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Hva er en leder?

Aug 28, 2013

Hva er en leder?
Under mange år i arbeidslivet hadde jeg en ganske forvridd forståelse av dette ordet. Begrep og betydning stemte ikke overens – i det hele tatt!

Jeg strever nå hardt for at min gamle hjerne skal kvitte seg med den gale betydningen og tegne et annet og mer presist bilde i min mentale bevissthet,
- når jeg uttaler ordet «LEDER» for meg selv.

Vi trenger å gi dette ordet tilbake til de som virkelig fortjener det.
Det kan være greit å sortere litt blant de ulike betydningene dette ordet kan ha.

Hva er egentlig en leder?
- her er noen betydninger.

1. Elektrisk leder. Dette er et materiale med en lav elektrisk motstand og derfor egnet til å lede energi. Det er en metafor vi godt kan beholde.

2. Lederen med den gule trøya. Denne lederen bryr seg ikke så mye om hvordan det går med de andre. Derfor liker jeg ikke å bruke idrettsmetaforer om lederskap. Det er ikke noe galt i å komme på sin egen pall innimellom, men jeg etterlyser et lederskap der flertallets fremgang teller mer enn en medalje på eget, hårete brøst.

3. Ekspedisjonslederen. Den som går forann og viser vei. Som basert på egen ekspertise, kunnskap og med ikke-egosentrisk fokus leder andre på riktig kurs.
Kjentmannen. Nå snakker vi fullblods lederskap, – mener jeg.

4. På engelsk har man ordet thought leader, dvs. tankeleder.
Dét er en som andre velger å lytte til fordi vedkommende har noe unikt å si, og sier det med pasjon, respekt og inspirasjon.

Seth Godin har skrevet boka «Tribes: We Need You to Lead Us!»
Hans poeng i den er at verden trenger flere ledere som mennesker velger å følge – ikke ledere som blir satt over andre basert på en eller annen organisasjons-struktur.

Ledere finnes på alle nivåer i en organisasjon. Å være en tankeleder betyr at du har noe på hjertet som du ønsker å dele med andre fordi du vet at det kan føre til felles fremgang. Er det deg? Vil du dele dine ideer, din pasjon og din ekspertise og bli en leder man lytter til? Trenger du en dytt for å komme igang?

Få inspirasjon og verdifulle tips på den kostnadsfrie virtuelle lederkonferansen som finner sted 23. – 25. september. Der skal jeg fortelle deg litt om hvordan du kan ha det gøy med presentasjoner og fjerne presentasjonsangsten – både hos deg selv og ditt publikum! Ser jeg deg der?

Hanne
Følg Hannes bloggCategory: Du som leder

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.