SkanPers kommunikation

Skanpers.no

Blogg

Pass på dine touchpoints!


Jun 04, 2014

Sjekk dine visuelle touch­points og se om de er «on brand» — om de snakker samme visuelle språk:
– logo
– nettsted
– facebook-cover
– twitter-bakgrunn
– pre­sen­tasjon­s­maler
– annonser
– e-bøker og brosjyrer
– …og alle de andre

La meg hjelpe deg å få bedre «visuell selvtil­lit»!
Last ned den kost­nads­frie rap­porten: «9 steps to visual con­fi­dence — through bet­ter visual branding»

La oss snakke om hvor­dan jeg kan hjelpe deg å få alle dine visuelle touch­points til å snakke samme visuelle språk, og gjøre frem­tidige vare­merkeutvidelser lettere.

Hannes Idé spe­sialis­erer seg på visuell brand­ing for pasjon­erte entre­prenører og entre­prenørstenk­ende bedrifter. Hanne “Brander” er SkanPers egen høyt verdsatte virtuelle grafiske designer og hun blir gjerne også din! hannebroter@hannesidea.comCategory: Ditt varemerke

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.